• Nah

  Neurofeedback bij niet aangeboren hersenletsel, zelfs na 10 jaar effectief

  Nog niet zo lang geleden werd algemeen aangenomen dat de conditie van een brein met een beschadiging, zoals bij niet aangeboren hersenletsel (NAH), na drie jaar niet meer verder kon verbeteren. Inmiddels is veel meer bekend over de plasticiteit van het brein, en zijn er nieuwe technieken ontwikkeld om het herstellend vermogen van het brein aan te spreken. Neurofeedback is een van die methodes waarbij het brein getraind wordt om zich verder te organiseren, en om belangrijke functies terug te krijgen.

  Hersentraining

  Neurofeedback is een methode van hersentraining, gebaseerd op operante conditionering. Dat wil zeggen dat het brein door beloning zichzelf in een richting kan sturen; het traint zichzelf uit niet-functionerende patronen om vervolgens meer functionele verbindingen aan te maken. Neurofeedback wordt al tientallen jaren met succes toegepast bij o.a. ADD en ADHD. Maar het wordt steeds duidelijker dat het ook een enorme potentie heeft voor mensen met NAH. Het verschil is wel dat men voor NAH meer sessies nodig heeft. Maar…veranderingen in het brein blijken wel degelijk mogelijk te zijn bij NAH, daar waar men jarenlang aannam dat dit niet zo was.

  Herstelproces

  Het herstelproces van NAH bij relatief jonge mensen die heftig hersenletsel hebben opgelopen is opmerkelijk. Het lijkt alsof de ontwikkeling van het brein helemaal opnieuw opgestart dient te worden, zij het in een versneld tempo: Allereerst is er de totale afhankelijkheid van een moeder, zoals bij een baby. Vervolgens komt er een ik-besef met onderzoekende activiteiten: alles aanraken, ongeremd snoepjes willen eten, etc. Ook is er op den duur de puberteit waar er veel irritatie en oppositie is naar de ouders toe, vrijheidsdrang en onredelijke wensen. Als deze stadia zijn doorlopen versnelt het bewustzijnsproces en gaat de rouwverwerking optreden, waarna acceptatie van de situatie kan ontstaan. Tenslotte komt er een andere, meer sociale gerichtheid: patiënten gaan zichzelf minder als middelpunt zien en krijgen meer oog voor hun omgeving, kunnen ineens vragen hoe het met de ander gaat. Na meerdere jaren ervaring met behandeling van NAH met neurofeedback, is het de vaste overtuiging van de medewerkers van Stichting Neurotherapie Centrum Hilversum dat de neurofeedback veel kan bieden aan NAH patiënten, ook al denkt men uitbehandeld te zijn.

  Met sprongen vooruit

  De Stichting heeft in de afgelopen jaren twee cliënten onder behandeling gehad die beiden een zwaar ongeluk hadden gehad, waarbij er sprake was van NAH. Beide cliënten zijn met sprongen vooruit gegaan tijdens en na de behandelingen. Ze kunnen weer op zichzelf wonen, met begeleiding. Maken weer contact en kunnen zich goeddeels weer bewegen in het sociale verkeer wat voorheen echt niet mogelijk was. Een prachtig resultaat om te zien hoe twee jonge mensen door neurofeedback weer in staat zijn om hun levens op te pakken!

  lees meer

 • Psychiatrist For Adhd

 • Q Koorts

 • Terugbetaling

  Terugbetaling neurofeedback trainingen

  Terugbetaling en aftrekbaarheid van neurofeedback trainingen

  lees meer

 • Breintalent Mond Tot Mond Reclame

  Mond-tot-mondreclame!

  Als je verwacht dat een bekende interesse zou kunnen hebben, attendeer ze dan op onze website.

  lees meer